Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOPluôn cố gắng để những thông tin và dữ liệu được đăng trên trang THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOPlà hữu ích và chính xác nhất.

Các thông tin và dữ liệu mà THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOP có thể thu thập từ khách hàng bao gồm:

– Họ và tên của khách hàng

– Địa chỉ của khách hàng

– Email liên hệ của khách hàng

– Số điện thoại của khách hàng

– Và các thông tin khác như ngày sinh, sở thích, giới tính,…

2. THU THẬP THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng dựa trên các yếu tố sau đây:

– Thu thập thông tin cá nhân bằng hợp đồng khi khách hàng sử dụng dịch vụ của THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOP

– Thu thập thông tin thông qua khách hàng đăng ký tư vấn dịch vụ tại văn phòng THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOP

– Khi khách hàng đăng ký thông tin liên hệ trên website của THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOP, chúng tôi cần thu thập thông tin theo Form liên hệ, bao gồm: họ tên, email, số điện thoại,.. Khách hàng có quyền lựa chọn cách liên hệ khác nếu không muốn THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOP thu thập thông tin của mình

THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOP không tự chủ động thu thập dữ liệu của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi khách hàng chủ động cung cấp cho chúng tôi theo thoả thuận giữa hai bên

Các thông tin về dữ liệu khách hàng khi sử dụng dịch vụ của THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOPsẽ được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của chúng tôi.

3. LƯU TRỮ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG

Khi khách hàng đồng ý cung cấp cho THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOPthông tin và dữ liệu của mình, hoặc đồng ý để THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOPthu thập thông tin của mình thì đồng nghĩa với việc mọi thông tin sẽ được lưu trữ an toàn tuyệt đối

– Đối với thông tin được thu thập bằng hợp đồng, văn bản,… sẽ được THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOP lưu trữ tại văn phòng, đóng cuốn, niêm phong tuyệt đối riêng tư và an toàn.

– Đối với thông tin khách hàng đăng ký thông qua trực tuyến tại website của THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOP , thông qua email hoặc form liên hệ trên web, sẽ được chúng tôi bảo mật an bằng cơ sở dữ liệu, hệ thống máy chủ của mình.

– Đối với dữ liệu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOP, sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối trên không gian lưu trữ website, hosting, server,… chống lại sự tấn công bất hợp pháp nhằm đánh cắp dữ liệu của bất kỳ bên thứ 3 nào

4. SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG

THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOPkhông sử dụng thông tin và dữ liệu của khách hàng cho bất kỳ mục đích cá nhân nào, cũng như nhằm thương mại hoá cho chính doanh nghiệp chúng tôi nằm ngoài thoả thuận giữa THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOP và khách hàng.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin và dữ liệu của khách hàng cho những mục đích sau đây:

– Thống kê lượng truy cập của website

– Kiểm soát IP truy cập vào website của mình

– Giữ thông tin liên hệ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng

– Thu thập thông tin từ form liên hệ để hỗ trợ và tư vấn dịch vụ cho khách hàng

– Xử lý yêu cầu hỗ trợ hoặc đơn đặt hàng của quý khách

– Dùng thông tin để làm cơ sở ký kết hợp đồng, thoả thuận cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ giữa hai bên

– Dùng thông tin của khách hàng để gửi bảng báo giá, gửi thư cho khách hàng về các vấn đề liên quan như: khuyến mãi, hỗ trợ tư vấn, phiếu yêu cầu,…

– Sử dụng dữ liệu khách hàng cho mục đích cài đặt, nâng cấp, quản trị,.. hệ thống website của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thiết kế web tại THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOP

Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin và dữ liệu của khách hàng cho các mục đích quảng cáo rác, tiếp thị không mong muốn hoặc chia sẻ lại cho bên thứ 3 với mục đích không được thoả thuận giữa hai bên

5. TRUY CẬP THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOPchỉ truy cập vào thông tin và dữ liệu của khách hàng khi có được sự đồng ý tại thời điểm đó của khách hàng hoặc bằng văn bản thoả thuận được phía khách hàng uỷ nhiệm cho phép, yêu cầu đại diện hoặc hợp đồng quản lý thông tin khác

Chúng tôi cam kết không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào đăng nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của khách hàng cũng như chia sẻ dữ liệu với bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi cam kết thực hiện bàn giao hoặc xoá hoàn toàn thông tin và dữ liệu của khách hàng khi kết thúc hợp đồng giữa hai bên hoặc có sự thoả thuận hay yêu cầu từ phía khách hàng.

6. CHỈNH SỬA THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

Đối với thông tin khách hàng:

Chúng tôi tuyệt đối không tự ý thay đổi hay chỉnh sửa thông tin khách hàng khi chưa được sự đồng ý cho phép của khách hàng

Chúng tôi chỉ chỉnh sửa thông tin khi:

– Khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa bằng email hoặc văn bản

– Thông tin khách hàng bị sai và cần phải điều chỉnh (dựa trên sự xác nhận từ khách hàng)

– Thông tin khách hàng có sự thay đổi khác so với thời điểm thu thập trước đó

– Chỉnh sửa đúng theo trình tự và quy định khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành (có văn bản thông báo cho khách hàng trước khi thay đổi)

Đối với dữ liệu khách hàng:

Chúng tôi chỉ chỉnh sửa trong phạm trù các nội dung được phép như:

– Khách hàng uỷ quyền cho THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOP chỉnh sửa thông tin của khách hàng

– Hình ảnh, bài viết, thông tin về sản phẩm dịch vụ trên web chỉ được thay đổi khi khách hàng có yêu cầu bằng văn bản hay email

– Thông tin về máy chủ, hosting, tên miền,.. chỉ được chỉnh sửa, thay đổi, nâng cấp khi khách hàng có yêu cầu bằng văn bản hoặc email

– Trong trường hợp các thông tin cần thiết buộc phải chỉnh sửa, THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOPsẽ gửi văn bản hoặc email cho khách hàng để thoả thuận hoặc thông báo tình trạng cho khách hàng cùng thoả thuận thay đổi.

7. BẢO VỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG

Toàn bộ thông tin và dữ liệu của khách hàng sẽ được THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOPbảo mật an toàn và tuyệt đối, chống lại bất kỳ sự tấn công nào từ bên ngoài nhằm các mục đích xấu hoặc đánh cắp thông tin

Dữ liêu của khách hàng được mã hoá và bảo vệ bằng chứng chỉ SSL, bằng bảo mật 2 lớp, bằng hệ thống chống tấn công tối ưu nhất được chúng tôi sử dụng

Hệ thống lưu trữ được sao lưu dữ liệu thường xuyên, nhằm bảo vệ xuyên suốt cho khách hàng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ

8. THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền thay đổi và điều chỉnh những chính sách bảo mật ở trên đây khi có các điều kiện sau đây:

– Điều chỉnh theo chính sách quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

– Điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước

– Điều chỉnh và thay đổi phù hợp từng thời điểm kinh doanh (có thông báo gửi cho khách hàng khi có sự điều chỉnh và mọi thông tin thay đổi đều tuân thủ chính sách pháp luật tại thời điểm hiện hành)

– Điều chỉnh khi cần bổ sung thêm thông tin về sản phẩm dịch vụ của THẾ GIỚI SỐ 247 – THẾ GIỚI LAPTOPcung cấp

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ THÊM VỀ CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI:

Thế Giới Số 247 – Thế giới laptop

Địa Chỉ: 35 LK22 – Hà Trì 4 – Hà Đông – Hà Nội

Hotline: 098.1900.233 – Mr. Thắng

0985 86 89 36 – Mr. Văn

Email : thegioiso247.vn@gmail.com

Facebook : Fanpage Thế Giới Số 247